جلسه کارگروه نظارت آسانسور

جلسه کارگروه نظارت آسانسور

°°°°°°°°°°°°°°°°«بسمه تعالی»°°°°°°°°°°°°
عرض سلام و احترام حضور همکاران محترم

با در خواست سرپرست اتحادیه کشوری آسانسور یک جلسه فوری در مورخه ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۹ در محل سازمان صمت با حضور نماینده اداره کل استاندارد ؛ نماینده مسکن و شهر سازی ؛نماینده انجمن همگن و معاونت طرح و برنامه ریزی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تشکیل گردید و موارد ذیل صورت جلسه گردید که بعد از ابلاغ حضورتان ارسال میگردد.

۱- ایجاد قرارداد تیپ و یکدست در خصوص قراردادهای فروش و نصب وسرویس و نگهداری در استان توسط اتحادیه جهت جلوگیری از مُهر فروشی و فرار مالیاتی
۲- مقرر گردید اتحادیه جهت راستی آزمایی از کلیه واحدها طراحی و مونتاژ در استان بازدید کند و مستندات ابرازی در زمان صدور و تمدید بررسی گردد و گزارش داده شود.
۳_ بررسی مشکلات تعزیرات با حضور نماینده تعزیرات و بازرسی در جلسه بعدی کارگروه آسانسور
۴_و تصمیمات دیگر که در مراحل بعد حضورتان ارسال میگردد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.