بخش حاضر با هدف ثبت و پيگيري شكايات اعضا اتحادیه ايجاد گرديده است. بعد از ارسال فرم در اين سامانه، نامه شما (همانند مراجعه حضوري) در اتوماسيون اداري ثبت و گردش پيدا خواهد نمود. واحد رسيدگي كننده نامه‌هاي دريافتي، موظف خواهد بود نامه شما را به بخش رسیدگی ارجاع دهد

جهت دریافت فرم پیگیری شکایت بر روی دریافت فرم کلیک نمایید