در این بخش اتحایه آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته استان کرمان در نظر دارد کلاسهای آموزشی در بخش هایی نظیر آموزش عمومی ,‌ آموزش حین خدمت و آموزش مدیران فنی و تکنسین فنی را زیر نظر افراد مجرب به هنرجویان اموزش بدهد چنانچه قصد یادگیری در این زمینه ها را دارید میتوانید به این بخش مراجعه کنید

 

جناب اقای مرتضی طالبی

مسئول کمیسیون آموزش
اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته شعبه استان کرمان