مطالبه حقوق اعضای سندیکای آسانسور بدون اغماض

مطالبه حقوق اعضای سندیکای آسانسور بدون اغماض

به گزارش روابط عمومی سندیکای آسانسور کرمان، آقای مهندس حمید عباسی با تشریح منشور اخلاق اداری حرفه ای این مجموعه اظهار داشت: ما متعهد به حفظ و ارتقا ارزش‌های حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، مطالبه‌گری، برابری در قبال فرصت‌ها، جهت‌گیری با اجماع، مسئولیت‌پذیری، مشارکت و استقلال در نظام صنفی هستیم.

وی با تأکید بر اینکه باید تصمیم‌گیری‌ها و تمام فرآیندهای سیاست‌گذاری بر اساس اصول دموکراتیک و مشارکت اعضا صورت گیرد، بیان داشت: همان‌ طور که شفافیت فضای کسب و کار جزو اصول اولیه این بخش است، ما نیز در صدد هستیم که فعالیت‌ تشکل هایی مانند سندیکا نیز برای اعضای آن شفاف و روشن باشد.

عباسی با بیان اینکه دست‌اندرکاران سندیکای آسانسور و پله برقی نسبت به مسئولیت خود در قبال اعضای این مجموعه پاسخگو هستند، تصریح کرد: ما موظف هستیم به نمایندگی از اعضای سندیکا،‌ حقوق آنها را در برابر دولت و دستگاه‌های حاکمیتی یا سایر اعضا مطالبه کنیم و در این راستا هرگز مصلحت‌اندیشی و اغماضی صورت نمی گیرد.

رئیس سندیکای آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته استان کرمان با تأکید بر حاکمیت قانون یادآور شد: ما همواره از جانب اعضای سندیکا، اجرای درست و صحیح قوانین را پیگیری و دیده‌بانی کرده و به طریق اولی خود را متعهد به رعایت قانون و ضوابط این مجموعه می دانیم.

وی با اشاره به اینکه تمام اعضا اعم از شرکت‌های بزرگ و کوچک دارای احترام و ارزش یکسانی باشند و در قبال بهره‌برداری از فرصت‌های موجود هیچگونه تبعیضی بین آنها انجام نمی شود، افزود: رویکرد ما نیز جهت‌گیری با اجماع است بدین معنا که در تصمیم‌گیری‌ها حتی الامکان سعی می شود تا موافقت تمام اعضا حاصل شود، نه حداکثر آنها.  

عباسی عنوان کرد: هیئت مدیره سندیکای آسانسور و پله برقی متعهد شده است، منافع صنفی را بر منافع شرکتی ارجحیت داده، وقت و انرژی لازم را برای این مجموعه بگذارد، از شعارگرایی پرهیز کرده و عملگرایی را سرلوحه کار خود قرار دهد.

این مسئول با تأکید بر لزوم مشارکت‌ تمام اعضای سندیکای آسانسور و پله برقی در فعالیت ها و رویدادهای مختلف یادآور شد: پیشبرد اهداف سندیکا و دستیابی به یک مجموعه مطلوب، تنها با مشارکت تمام اعضا حاصل می‌شود و از عهده جمعی محدود بر نمی آید.

عباسی خاطرنشان کرد: ما سندیکای آسانسور و پله برقی را متعلق به اعضای صنف دانسته و خود را به آنها پاسخگو می‌دانیم و از هر عملی که موجب وابستگی این مجموعه به هر نهاد دیگری اعم از خصوصی، دولتی یا حاکمیتی شود، اجتناب می کنیم.

انتهای پیام/

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.