بخش حاضر با هدف ثبت و پيگيري شكايات اعضا اتحادیه ايجاد گرديده است. بعد از ارسال فرم در اين سامانه، نامه شما (همانند مراجعه حضوري) در اتوماسيون اداري ثبت و گردش پيدا خواهد نمود. واحد رسيدگي كننده نامه‌هاي دريافتي، موظف خواهد بود نامه شما را به بخش رسیدگی ارجاع دهد

جهت دریافت فرم شکایت بر روی دریافت فرم کلیک نمایید