خبر مهم برای عموم مودیان مالیاتی

خبر مهم برای عموم مودیان مالیاتی

 

 

آیا می دانید کلیه اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حداقل یکی از حساب های بانکی خود را به عنوان حساب فروش معرفی کنند.

بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ۱۴۰۰ سامانه ای را برای این منظور معرفی کند.[ تا امروز ۱۴ اردیبهشت خبری از معرفی چنین سامانه ای نیست ]

تمامی حساب های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست.

حساب هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی خواهد شد. [ در این مورد هم خبری از شورای پول و اعتبار منتشر نشده است ] سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر اینکه حساب مزبور حساب فروش نیست، رسیدگی کند.

تمامی وجوهی که به «حساب فروش» واریز می شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می شود.

این را هم بدانیم که اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صرفاً در صورتی به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق می گیرد که مبلغ خرید به حساب فروش فروشنده واریز شده باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.