تاریخچه اتحادیه کشوری آسانسور، پله برقی و خدمات وابسته شعبه استان کرمان

 

اتحادیه آسانسور استان کرمان در سال 1397 آغاز به کار کرده است و در راستای یکپارچه کردن اعضا در سطح کشور و تخصصی کردن آن تشکیل شده است.

در این مسیر هدف ها و دستاورد هایی نیز داشته است مانند:شورای حل اختلاف،تخصصی کردن صنف،بیمه تکمیلی برای اعضا،بیمه سرنشینان آسانسور،صدور آنی جواز کسب با حداقل زمان انتظار