بیمه تکمیلی 1403

بیمه تکمیلی 1403

 

 

پیرو توافقات انجام شده و عقد قرارداد همکاری فیمابین “اتحادیه کشوری آسانسور و پله برقی و خدمات وابسته” و “شرکت بیمه سامان“، به اطلاع می رساند کلیه اعضاء محترم اتحادیه در صورت پرداخت سالانه ۳۹.۶۰۰.۰۰۰ریال به ازای هر نفر با فرانشیز ،%۱۰تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی سامان با عناوین و شرایط به شرح جدول ذیل قرار خواهند گرفت. لذا خواهشمند است در صورت تمایل به خرید بیمه نامه درمان تکمیلی برای خود و اعضای خانواده محترم ضمن مطالعه پوشش ها، درخواست خود را از طریق تماس با شماره تلفن … اعلام نمایند. همچنین لازم به ذکر است در صورت مراجعه حضوری به دفتر اتحادیه نیز امکان ثبت درخواست بیمه نامه میسر می باشد. —– شرایط پرداخت حق بیمه به دو حالت ذیل وجود دارد:

الف) تسویه بصورت کامل نقدی ب) پرداخت %۵۰نقد و الباقی طی سه فقره چک به فاصله دو ماه *** تاریخ اولین قسط حداکثر یک ماه پس از تاریخ صدور بیمه نامه می باشد.

ردیف عنوان پوشش مبلغ تعهدات سالانه (ریال)
۱ بیمارستانی (تعهدات پایه:) -۱جبران هزینههای بستری، جراحی و Day Careدر بیمارستان یا مراکز جراحی محدود. -۲هزینه همراه بیمهشدگان بستری در بیمارستان که سن بیمار کمتر از ۱۰سال یا بیشتر از ۷۰سال باشد. -۳هزینه آمبولانس و سایر فوریتهای پزشکی مشروط به بستریشدن بیمهشده در مراکز درمانی و یا انتقال بیمار بستری شده به سایر مراکز تشخیصی- درمانی طبق دستور پزشک معالج. داخل شهر ۸.۰۰۰.۰۰۰ریال و خارج شهر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲ جبران هزینه های مربوط به شیمی درمانی، رادیوتراپی، اعمال جراحی مرتبط با سرطان، قلب، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع، دیسک و ستون فقرات، گامانایف، پیوند ریه، پیوند کبد، پیوند کلیه، پیوند مغز استخوان و آنژیوپلاستی عروق کرونر و عروق داخل مغز (با احتساب بند )۱ (حداکثر با احتساب بند یک)۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳ جبران هزینه های زایمان اعم از طبیعی و سزارین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۴ جبران هزینه درمان ناباروری و نازایی شامل اعمال جراحی مرتبط، ،GIFT ،ZIFT ،IUI میکرواینجکشن وIVF ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵ پاراکلینیکی :۱ رادیوگرافی، آنژیوگرافی عروق محیطی، آنژیوگرافی چشم، سونوگرافی، ماموگرافی و انواع اسکن، امآرآی، پزشکی هستهای (شامل اسکن هستهای و درمان رادیوایزوتوپ)، دانسیتومتری ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۶ پاراکلینیکی :۲ آندوسکوپی، خدمات تشخیصی قلبی و عروقی شامل انواع الکتروکاردیوگرافی، انواع اکوکاردیوگرافی، انواع هولتر مانیتورینگ، تست ورزش، آنالیز پیسمیکر، ،EECPتیلت تست، خدمات تشخیصی تنفسی شامل (اسپیرومتری و ،)PFTخدمات تشخیصی الکترومیلوگرافی و هدایت عصبی ( ،)EMG NCVالکتروانسفالوگرافی ( ،)EEGخدمات تشخیصی یورودینامیک (نوار مثانه،) خدمات تشخیصی و پرتو پزشکی چشم مانند اپتومتری، پریمتری، بیومتری و پنتاکم، شنواییسنجی (انواع ادیومتری) ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۷ جبران هزینه های اعمال مجاز سرپایی مانند شکستگی و در رفتگی، گچ گیری، ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، بیوپسی، تخلیه کیست و لیزر درمانی ۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۸ جبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری دو چشم در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر درجه نزدیک بینی، آستیگمات یا جمع قدر مطلق نقص بینایی هر چشم (درجه نزدیک بینی یا دوربینی به علاوه آستیگمات) ، ۳دیوپتر یا بیشتر باشد ۸۰.۰۰۰.۰۰۰
۹ جبران هزینه های ویزیت و دارو (بر اساس فهرست داروهای مجاز کشور، صرفاً مازاد بر سهم بیمه گر اول – صرفا مطابق با لیست داروهای فارماکوپه پرداخت می گردد) و خدمات اورژانس (غیر بستری) ۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰ جبران هزینههای عینک یا لنز تماسی طبی ۱۶.۰۰۰.۰۰۰
۱۱ جبران هزینههای سمعک برای دو گوش
۱۲ جبران هزینههای اروتز صرفاً شامل: کفی طبی، انواع زانوبند ، آرنج بند ، مچ بند، گردنبند ، عصا، کمربندطبی و کفش طبی .
۱۳ جبران هزینههای تهیه اعضای طبیعی بدن
۱۴ خدمات آزمایشهای تشخیصی پزشکی شامل پاتولوژی و ژنتیک پزشکی، تستهای آلرژیک از محل بند ۵تا سقف ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۵ تستهای غربالگری جنین شامل مارکرهای جنینی و آزمایشات ژنتیک جنین از محل بند ۵تا سقف ۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۶ فیزیوتراپی ( ،) PTگفتار درمانی ( ،)STکار درمانی ()OT از محل بند ۵تا سقف ۳۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۷ بستری جهت درمان بیماریهای روانپریشی
۱۸ هزینههای سرررپایی یا بسررتری مربوط به خدمات دندانپزشررکی و جراحی لثه ( بجزء ایمپلنت، ارتودنسی، دندان مصنوعی)
۱۹ جبران هزینه دندانپزشکی ۵۰.۰۰۰.۰۰۰
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.